TECHNICKÁ PODPORA
V případě jakéhokoliv dotazu ať už ohledně rozměru, materiálu, použití nebo ověření dostupnosti nás neváhejte kontaktovat:


Martin Svačina
+420 603 311 346 info@tesarskekovani.eu

Tesařské kování Vizovice, Tesařské kování Zlín, Tesařské kování Jižní morava, Tesařské kování Zlínský kraj, Tesařské kování Morava, Tesařské kování Zlin, Tesařské kování Moravskoslezský kraj, Tesařské kování Jihomoravský kraj

Kategorie

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na jednotlivé kupní smlouvy realizované mezi internetovým obchodem Tesařské kování zastoupeným firmou:

Martin Svačina s.r.o.
Komeského 836
Vizovice
76312
Ič: 05249775
Dič: Cz05249775
tel. +420 603 311 346


na jedné straně jakožto prodávající (dále též jen Prodávající) a kupujícím (dále jen Kupující)

2. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Nedílnou součástí objednávky Kupujícího je souhlas s těmito Obchodními podmínkami. 

3. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se vždy řídí těmito Obchodními podmínkami, leda by si strany ujednaly v písemné dohodě jinak. Písemná dohoda má přednost před těmito podmínkami.

II.OBJEDNÁVKA

1. Prodávající se zavazuje při vyřizování objednávek i případných dalších požadavků kupujících postupovat s maximální odbornou péčí.

2. Prodávající potvrdí kupujícímu uzavření kupní smlouvy e-mailem do 48 hodin od odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit uzavření kupní smlouvy v tomto termínu bez udání důvodu. V takovém případě mu vůči kupujícímu nevznikají žádné povinnosti. O této skutečnosti informuje kupujícího do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Po této lhůtě může prodávající odstoupit od potvrzené kupní smlouvy pouze ze závažných důvodů jako je nemožnost ověřit údaje kupujícího (např. kupující kteroukoli denní dobu nezvedá telefon a neodpovídá na e-maily), nedostupnost zboží, či jiné nepřekonatelné překážky, které nejsou způsobeny prodávajícím. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat odesláním e-mailu na adresu uvedenou v registraci. Má se za to, že kupující byl informován, pokud prodávající odeslal e-mailovou zprávu na adresu uvedenou v registraci kupujícího.

3. V případě, že kupující využije akční nabídky, která je platná za splnění určitých podmínek, stávají se tyto akční podmínky součástí těchto obchodních podmínek.

III. DODACÍ PODMÍNKY

Odstoupení od smlouvy podle §53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. , výměna zboží

1. Kupující, který je nepodnikající fyzickou osobou, má právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo výměnu zboží do 14-ti dnů od převzetí zásilky. Odsouhlasením obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že zboží musí vrátit nepoužité, v bezvadném stavu a pokud je to možné i v nepoškozeném originálním obalu a včetně všech originálních etiket. Kupující odešle zboží zpět prodávajícímu, adresa.

2. Zásilka odeslána na dobírku nebude ze strany prodávajícího převzata. Kupující je povinen informovat prodávajícího zda odstupuje od kupní smlouvy v souladu s ustanovením §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. nebo žádá výměnu zboží. Prodávající se zavazuje, že za zboží, vrácené podle výše uvedených podmínek, odešle na účet kupujícího do 30 dnů od převzetí zboží plnou kupní cenu. V případě zaslání vrácené částky složenkou prostřednictvím České pošty na adresu kupujícího prodávají poníží zaslanou částku o cenu nákladů na poštovné a DPH za takový úkon ve výši 45,- Kč.

3. V případě, že není k dispozici veškeré zboží z objednávky kupujícího, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu částečné plnění, které obsahuje dostupné zboží. Pokud prodávající účtuje kupujícímu přepravní náklady, poníží účtovanou částku v poměru ceny objednaného a dodaného zboží. Kupující se zavazuje částečné plnění podle těchto pravidel přijmout.

Přepravní náklady

Přepravní náklady jsou účtovány dle následujícího sazebníku:

Dopravné DPD do 50kg: 100,- Kč + DPH
​Česká pošta do 30kg: 160,- Kč + DPH

Prodávající může účtovat nižší částku než je uvedena v těchto obchodních podmínkách nebo přepravní náklady zcela neúčtovat. V případě, že prodávající nabídne kupujícímu jiné podmínky a kupující je přijme, je při dodržení podmínek k poskytnutí této výhody ze strany kupujícího (objem nákupu, značka zboží a pod.), prodávající povinen takto upravené přepravní náklady účtovat.

IV. OCHRANA INFORMACÍ

1. Registrační údaje: Jako zákazník obchodu Tesařské kování zadáváte při nákupu své registrační údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa, adresa elektronické pošty apod. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci Kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

2. Údaje o Vašich objednávkách: Během doby Vašeho užívání objednávkového systému shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi na dobu neurčitou z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.

3. Používáním internetového obchodu Tesařské kování a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech.Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající je povinen přestat zpracovávat získané osobní údaje, pokud subjekt údajů písemně vysloví nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. Registrovaný zákazník má přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí toto oznámit telefonicky nebo mailem. 

Vaše registrace bude zneaktivněna. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

​ 2. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

4. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.


Tesařské kování, © 2018
TOPlist
Zobrazit: Mobilní zařízení / Stolní počítač